turkce-ilk-kuran-tercumelerinden3d

KURAN TERCÜMESİ

KURAN TERCÜMESİ Türkler’in İslamiyeti resmî devlet dini olarak kabul etmelerinden sonra Kur’an bir bütün olarak Türkçeye tercüme edilmeye başlanmıştır. İslam dininin Arap yarımadasında ortaya çıkışı miladî 6-7. yüzyıllara rast gelmektedir. İslam … Devam et


kutatgubilig-3d

KUTADGU BİLİG

  KUTADGU BİLİG İslâmî dönem Türk dil ve edebiyatının bilinen ilk eseri olan ve Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’in ortaya çıkarılan ilk nüshası Avusturya (Viyana) nüshası olup … Devam et


103803-14.6.tif

FATİH DEVRİ MUTASAVVIF ŞÂİRİ EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN TÜRKÇECİLİĞİ

    FATİH DEVRİ MUTASAVVIF ŞÂİRİ EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN TÜRKÇECİLİĞİ* (1353-1469)     Emek ÜŞENMEZ*   ÖZET   Yeryüzünün en büyük dillerinden birisi olan Türkçe, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geniş … Devam et


yunus-emre

YUNUS EMRE DİVANINDA TÜRKÇE İSLAMÎ TERİMLER

YUNUS EMRE DİVANINDA TÜRKÇE İSLAMÎ TERİMLER*   Emek ÜŞENMEZ   YUNUS EMRE DİVANINDA TÜRKÇE İSLAMÎ TERİMLER   ÖZET Yunus Emre’nin ne zaman ve nerede doğduğu kesin olarak belli değildir. 13. … Devam et


kuranı_kerim

SATIR ARASI TERCÜMELERİN TÜRKÇEYE ETKİSİ

SATIR ARASI TERCÜMELERİN TÜRKÇEYE ETKİSİ* Emek Üşenmez İstanbul Üniversitesi   ÖZ Kur’an tercümeleri Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra ortaya çıkan eserlerdir. Türk dilinin tarihî gelişimi içerisinde bu tercümelerin çok … Devam et


kasgarli-mahmut-180x180

TERİMSEL AÇIDAN DİVANU LUGATİ’T-TÜRK

TERİMSEL AÇIDAN DİVANU LUGATİ’T-TÜRK*   Emek ÜŞENMEZ İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk dili ve Edebiyatı Bölümü, Beyazıt-İstanbul ÖZET Divanu Lugati’t-Türk, Türk dil ve kültür hayatının en önemli başyapıtlarından birisi olarak … Devam et


kutahyasiir

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ AÇISINDAN GERMİYANLI (KÜTAHYA) ŞAİRLERİN YERİ VE KÜTAHYA’DAKİ YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ

  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ AÇISINDAN GERMİYANLI (KÜTAHYA) ŞAİRLERİN YERİ VE KÜTAHYA’DAKİ YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ***       Dr. Emek ÜŞENMEZ*     ÖZET   Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu … Devam et


hatalidivan

BİLİNEN EN ESKİ ŞAH İSMAİL HATAÎ DİVANI (TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN NÜSHASI) VE YENİ HATAÎ DİVANLARI ÜZERİNE

  BİLİNEN EN ESKİ ŞAH İSMAİL HATAÎ DİVANI (TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN NÜSHASI) VE YENİ HATAÎ DİVANLARI ÜZERİNE*   Emek ÜŞENMEZ BİLİNEN EN ESKİ ŞAH İSMAİL HATAÎ DİVANI (TAŞKENT/ÖZBEKİSTAN NÜSHASI) VE YENİ HATAÎ … Devam et


ahmet

DİVAN-I HİKMET’İN DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

DİVAN-I HİKMET’İN DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER* Emek ÜŞENMEZ ÖZET Karahanlı Türkçesi, Türk dilinin en önemli devrelerinden birisidir. Türkler bu dönemde toplu olarak İslam dinine geçmeye başlamışlardır. Divan-ı Hikmet, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış … Devam et


canakkale_savasi

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ” ADLI ŞİİRİNDE DİL VE ÜSLÛP

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN  “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ” ADLI ŞİİRİNDE DİL VE ÜSLÛP* Emek ÜŞENMEZ ÖZET Türk edebiyatının en büyük şâirlerinden birisi de kuşkusuz Mehmet Âkif Ersoy’dur. Bu yazıda, İstiklâl Marşı şâiri olarak … Devam et